Petrorhagia saxifraga 'Alba Plena'_79
Petrorhagia saxifraga 'Alba Plena'_92
Petrorhagia saxifraga_17